VOICE

  • 在学生
  • 内定者
  • 卒業生
  • 教員

※インタビュー内容は取材当時のものです。

K.Mさん 社会システム学科 2014年3月卒業
K.Mさん
社会システム学科
2014年3月卒業

株式会社マイナビ
学生の窓口事業部


O.Mさん 社会システム学科 2013年3月卒業
M.Aさん
社会システム学科
2013年3月卒業

近畿日本ツーリスト
株式会社
大阪教育旅行支店 営業


A.Kさん 社会システム学科 2013年3月卒業
N.Mさん
社会システム学科
2012年3月卒業

NHK青森放送局アナウンス部 キャスター


O.Mさん 社会システム学科 2013年3月卒業
O.Mさん
社会システム学科
2014年3月卒業

京都市役所 北区役所
福祉部保険年金課 資格係


A.Kさん 社会システム学科 2013年3月卒業
A.Kさん
社会システム学科
2013年3月卒業

東京海上日動火災株式会社
名古屋損害サービス第2部学部学科・大学院

学部学科

専攻科

大学院

  • 受験生サイト
  • 現代社会学会
お問い合わせ
現代社会学部事務室
京田辺キャンパス
TEL:0774-65-8543