VOICE

  • 在学生
  • 内定者・進学予定者
  • 卒業生
  • 教員

※インタビュー内容は取材当時のものです。

I.Mさん
I.Mさん
英語英文学科
4年次生 兵庫県出身

西日本旅客鉄道株式会社に内定


学部学科・大学院

学部学科

専攻科

大学院

  • 受験生サイト
  • 英語英文学会
お問い合わせ
英語英文学科事務室
今出川キャンパス
TEL:075-251-4103