VOICE

  • 在学生
  • 内定者
  • 卒業生
  • 教員

※インタビュー内容は取材当時のものです。

国際教養学科 2013年3月卒業 N.Aさん
Y.Yさん
国際教養学科
2015年3月卒業

エバー航空 客室乗務員


国際教養学科 2013年3月卒業 N.Aさん
M.Yさん
国際教養学科
2015年3月卒業

郵船コーディアルサービス株式会社
人事 給与厚生


国際教養学科 2013年3月卒業 N.Aさん
Y.Kさん
国際教養学科
2014年3月卒業

丸全昭和運輸株式会社
関西支店 堺物流センター営業所 事務職・総合職


国際教養学科 2013年3月卒業 N.Aさん
K.Aさん
国際教養学科
2012年3月卒業

京セラ株式会社
半導体部品事業本部
半導体部品海外営業部
北米課 海外顧客向けカスタマサービス業務


国際教養学科 2013年3月卒業 N.Aさん
M.Hさん
国際教養学科
2012年3月卒業

関西電力株式会社
大阪南支店 支店長室
総務広報グループ学部学科・大学院

学部学科

専攻科

大学院

  • 受験生サイト
お問い合わせ
国際教養学科事務室
京田辺キャンパス
TEL:0774-65-8602